Шақпатас-құмды қоспа

автокөлік жолдарының негіздеріне арналған 6F(d) шақпатас-құмды қоспа, американдық сапа стандарттарына сәйкес ЖШС СТ 030340005889-01-2016 сәйкес