Жоғары сапалы текше тәрізді құрылыс қиыршық тас

жоғары сапалы текше тәрізді құрылыс қиыршық тас, бетон қоспалары үшін де, жол құрылысы үшін қолданылады, фракциялары 5-10мм, 5-20мм, 10-20мм, 20-40мм, 40-70мм, МЕМСТ 8267-93 талаптарына сәйкес келеді