Балласт қабаттарына арналған қиыршық тас

теміржолдың балласт қабаттарына арналған қиыршық тас 25-60мм, МЕМСТ 7392-2014 талаптарына сәйкес келеді