Шақпатас-қиыршықтас-құмды қоспалар

автокөлік жолдары мен әуеайлақтарының негіздері мен жабындарына арналған шақпатас-қиыршықтас-құмды қоспалар С1 бастап С11 дейін, МЕМСТ 250607-2009 талаптарына сәйкес келеді